Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.

Toreby Sejlklub

transp.gif


Viseaften

Fredag 9. marts, 19.00: Viseaften, Niels Broholt, Ole Fortnix og Lise.

Der bliver serveret kaffe, kage samt chips. Der kan købes øl,vand og rødvin til 5 kr. pr. genstand.

Pris pr. person er 100 kr.

Festudvalget


Sæsonens sidste “Mad for mænd”.

Fredag den 16. marts klokken 17 i klubhuset.

mad-f-maend-arkiv-1.jpgDamerne er velkomne denne gang. Benyt chancen til at invitere Fruen ud at spise.

Vejene er snart farbare igen, men skulle nogen være forhindret i at skrive sig på listen i klubhuset, kan man sende en mail eller SMS til Vagn, der sørger for tilmeldingen.

Mail: skippervagn@gmail.com

SMS: 21 70 22 35


Ordinær Generalforsamling

Toreby Sejlklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.00 i klubhuset.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for 2017
4. Forelæggelse af regnskab for 2017 til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter
6. Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændringer, vedhæftet - åbner i nyt faneblad/vindue
7. Valg på lige år
a. Formand Jan Krastrup – modtager genvalg
b. Tre bestyrelsesmedlemmer
Hans Lund – modtager genvalg
Karsten Reitz-Hansen – modtager genvalg
Tonny Cranøe – modtager genvalg
c. Suppleant (vakant)
8. Valg af to revisorer Bo Pedersen – modtager genvalg
Finn Jørgensen – modtager genvalg
9. Eventuelt
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlem af foreningen i de seneste tre måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingent-restance. Bemærk, at betalingsfristen er ændret fra 1. januar til 1.april. Dagsorden og regnskab kan ses i klubhuset.


Mad for mænd 18. januar kl. 17.00

En efterhånden gammel tradition i Toreby Sejlklub fortsætter i 2018 med nye "løgnehistorier", god mad og hyggeligt samvær. H. C. Sørensen og Vagn Mortensen bestemmer, hvad der skal på bordet - til en rimelig pris, mens alle deltager i madlavning og opvask.

Arkivfoto: Hans Lund.