Toreby Sejlklub, Dæmningen 2, 4800 Nykøbing F.

Toreby Sejlklub


Mad for mænd

Torsdag, 17. januar 17.00 i klubhuset (tilmelding).

mad-for-maend-arkiv.jpg

Der er tilmeldingsliste i klubhuset, som sædvanligt vil prisen være i nærheden af 50 kr +/- pr. person
Menuen afhænger af antal tilmeldte, og hvilke råvarer, det er muligt at få fat på, til en rimelig pris.
Man er velkommen til at komme med forslag og ønsker.
Kom til en hyggelig aften, du skal selv medbringe drikkevarer, og godt humør.
Hvis der er noget, du er i tvivl om, kan du ringe til Vagn, tlf. 21702235, eller H.C.

 


Gule ærter og auktion

Fredag, 8. februar 18.30 (tilmelding).

DSC05773.JPGArkivbillede: Hans Lund.


Ordinær generalforsamling

Tirsdag, 26. februar 19.00.

Toreby Sejlklubs årlige ordinære generalforsamling holdes tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Bestyrelsens beretning for 2018.

4. Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse.

5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg i ulige år.

a. Kasserer.
b. 2 bestyrelsesmedlemmer.
c. 1 suppleant til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, der har været medlemmer af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen - den 5. februar 2019 på adressen Humlevænget 1, Sundby, 4800, Nykøbing F.
Bestyrelsen.

Hent som pdf - i nyt vindue